UWV WERKbedrijf

februari 2011 - september 2012

nijn.nl is samen met het UX-team binnen topweb voor het UWV WERKbedrijf bezig om de website 'werk.nl' aan te pakken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de huidige werkprocessen binnen het bedrijf. Niet ieder formuliertje kan 1 op 1 gedigitaliseerd worden als je je dienstverlening online wil aanbieden...

De werkwijze verloopt globaal volgens 'release-cycli'. Er worden per jaar 4 werkpakketten samengesteld waaruit deelprojecten worden gefilterd. Het UX-team maakt in overleg met de eigenaren van die deelprojecten mock-ups. Als deze in een gevorderd stadium zijn worden er wireframes gemaakt, komt er een visueel sausje overheen en komt er aansluitend een klikdemo. In dit stadium vindt een usabilitytest plaats. Hier komen bevindingen uit die nog worden meegenomen in het ontwerp en de klikdemo. Deze ligt zo dicht tegen de werkelijke site aan dat de technische partij (die ook al in een vroeg stadium betrokken wordt bij de ontwerpen) deze kan kopiëren en plakken in hun eigen systeem.

Leuk en spannend zo'n traject!